Usługa ekspercka -odbiór adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Usługa ekspercka w zakresie odbioru adaptacji książek pomocniczych i materiałów ćwiczeniowych w formie multimedialnej do lektur dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, uczęszczających do szkoły podstawowej.

Formularz cenowy (zał. nr 2) proszę przesłać na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 10.00 wpisując w temacie wiadomości: „Usługa ekspercka – odbiór adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej”

Szczegółowe informacje w załącznikach:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Lista lektur – załącznik nr 1
  3. Formularz szacowania – załącznik nr 2