Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

147/ORE/KONKURS/UE/2017 wykonanie szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-08-07 12:00:00
Tryb zamówienia: KONKURS
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 147/ORE/KONKURS/UE/2017
Wartość zamówienia: powyżej 30.000 euro