Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

82/ORE/KONKURS/UE/2017 Wykonanie szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) 10 zestawów materiałów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-06-06 12:00:00
Tryb zamówienia: Konkurs
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 82/ORE/KONKURS/2017
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro