Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.122.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 14, obejmującej dziedziny: budownictwo wodne, budowa jachtów i łodzi, budowa jednostek pływających, mechanika okrętowa, żegluga morska i rybołóstwo, żegluga śródlądowa, rybactwo śródlądowe

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-09-25 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.122.2019
Wartość zamówienia: poniżej