Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K
To jest wersja archiwalna z dnia 04.10.2019 19:11, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej - dodano w dniu 16.10.2019 r.

WA-ZUZP.2611.112.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 4, obejmującej dziedziny: górnictwo otworowe i odkrywkowe, górnictwo podziemne, przeróbka kopalin stałych, geologia i wiertnictwo

Status przetargu: wpis archiwalny;
Termin składania ofert: 2019-09-26 10:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.112.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro