Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2610.101A.2019 Opracowanie programów nauczania zawodu uwzględniających podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (nabór uzupełniający)

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-07-02 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.101A.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro