Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2610.101.2019 Opracowanie programów nauczania zawodu uwzględniających podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2019-06-25 15:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.101.2019
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro