Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA-ZUZP.2611.81.2018 Usługa wydawnicza na skład, korektę, druk i dystrybucję dwóch publikacji

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-11-08 11:00:00
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.81.2018
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro