Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/71/2018 Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestników podczas szkoleń odbywających się na terenie Ukrainy

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2018-08-31 11:30:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/71/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro