Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

WA/ZUZP/261/68/2018 Organizacja dwudniowego szkolenia dla maksymalnie 120 osób w ramach zadania pn. „Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela”

Status przetargu: rozstrzygnięty;
Termin składania ofert: 2018-08-28 09:00:00
Tryb zamówienia: USŁUGA SPOŁECZNA
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: WA/ZUZP/261/68/2018
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro