Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Poszukujemy osoby do wykonania korekty językowej 30 planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół i kompetencji kluczowych uczniów

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2018-04-11 23:59:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 143/WZ/2018/A
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Poszukujemy osoby do wykonania korekty językowej 30 planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół i kompetencji kluczowych uczniów opracowanych w ramach projektu przez przedstawicieli JST oraz dostosowania ich do standardów WCAG – w celu upowszechnienia na stronie projektu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER, poszukuje osoby do wykonania korekty językowej 30 planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół i kompetencji kluczowych uczniów opracowanych w ramach projektu przez przedstawicieli JST oraz dostosowania ich do standardów WCAG – w celu upowszechnienia na stronie projektu.

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - formularz aplikacyjny

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 05.04.2018 13:51
Publikacja ostatniej zmiany: 05.04.2018 13:51
Dokument oglądany razy: 443