To jest post archiwalny z dnia: 14 marca 2022, 16:12,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Weryfikacja i odbiór dostępności i interoperacyjności dodatkowych funkcjonalności dla informacji zawodoznawczych dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na usługę weryfikacji i odbioru przez eksperta ds. dostępności i WCAG 2.1 oraz interoperacyjności dodatkowych funkcjonalności dla multimedialnych informacji zawodoznawczych i wirtualnych spacerów dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, będącej przedmiotem zamówienia.

Szacowanie należy przesłać zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia, w terminie do 21 marca 2022 roku do godz. 9.00 na adres mailowy agnieszka.ostrowska@ore.edu.pl

Więcej informacji w załącznikach: