To jest post archiwalny z dnia: 25 maja 2021, 14:03,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.37.2020 Opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.37.2020
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Termin składania ofert: 2021-02-26 09:00:00

WA-ZUZP.2611.37.2020 Opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

22.12.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu

22.12.2020 – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

22.12.2020 – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Wzór umowy

22.12.2020 – Załącznik nr 1 do umowy – SOPZ

22.12.2020 – Załącznik nr 2 do umowy – Protokół z wykonania przedmiotu umowy

22.12.2020 – Załączniki nr 3-7 do Ogłoszenia – wersja edytowalna

07.01.2021 – Wyjaśnienie nr 1 do Ogłoszenia

12.01.2021 – Zmiana nr 2 do treści Ogłoszenia

20.01.2021 – Zmiana nr 3 do Ogłoszenia

28.01.2021 – Zmiana nr 4 do Ogłoszenia

10.02.2021 – Zmiana nr 5 do Ogłoszenia

26.02.2021 – Informacja z otwarcia ofert

09.03.2021 – Informacja w sprawie unieważnienia

22.03.2021 – Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

25.05.2021 – Informacja o udzieleniu zamówienia