To jest post archiwalny z dnia: 13 marca 2023, 12:36,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Usługa składu- redakcji technicznej, przygotowania wersji elektronicznej, korekty po składzie, druku oraz dostawy do siedziby Zamawiającego sześciu numerów czasopisma WychowujMY!

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 85/WZ/2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2023-03-20 10:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie  usługi: składu – redakcji technicznej, przygotowania wersji elektronicznej, korekty po składzie, druku oraz dostawy do siedziby Zamawiającego sześciu numerów czasopisma „WychowujMY!”

Oferta powinna być złożona na formularzu Oferta Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Podpisaną przez osoby upoważnione ofertę wraz z oświadczeniem należy złożyć w formie skanu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2023 r. do godziny 10.00 na adres mailowy: marzena.odzimek-jarosinska@ore.edu.pl