To jest post archiwalny z dnia: 31 maja 2022, 14:02,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego oraz e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych pod kątem spełniania wymagań WCAG 2.1

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną ocenę e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego oraz e-materiałów dydaktycznych do języków obcych nowożytnych pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, będącej przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na sukcesywnej ocenie i zgłaszaniu uwag pod kątem spełniania przez e-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego oraz e-materiały dydaktyczne do języków obcych nowożytnych wymagań standardu WCAG 2.1 na poziomie AA.

Prosimy o przesłanie podpisanego Formularza szacowania wartości zamówienia (Załącznik nr 3 do Szacowania wartości zamówienia) na adres mailowy: joanna.wojtynska@ore.edu.pl oraz anna.langowska@ore.edu.pl do 6 czerwca 2022 r. do godz. 10:00.

Więcej informacji w załącznikach: