To jest post archiwalny z dnia: 18 lutego 2022, 15:45,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć warsztatowych online podczas dla kadry nadzoru pedagogicznego

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: Poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 53/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-02-25 12:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na
opracowanie scenariusza i przeprowadzenie piętnastu 5-godzinnych zajęć
warsztatowych online podczas szkoleń e-learningowych dla kadry nadzoru
pedagogicznego w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – Zapytanie
ofertowe. Podpisaną ofertę na właściwym Formularzu ofertowym w formie skanu, należy przesłać w terminie do 25 lutego 2022 r. do godziny 12:00 na adres:
grazyna.wojszczyk@ore.edu.pl

Więcej informacji w załącznikach: