To jest post archiwalny z dnia: 30 kwietnia 2021, 15:14,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie publikacji „Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym”

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 84/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-05-06 09:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na opracowaniu publikacji „Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym”.

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza ofertowego stanowiącego załącznik 1 do Zapytania ofertowego wraz z podpisem proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl w terminie do 6 maja 2021 r. do godz. 9:00, wpisując w temacie wiadomości: „Publikacja – Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym”

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 do wzoru umowy – Harmonogram
  5. Załącznik nr 4 do wzoru umowy – Wzór protokołu odbioru