To jest post archiwalny z dnia: 12 lipca 2023, 11:08,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Opracowanie 6 materiałów merytorycznych dla liderów i kadry SCWEW

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację zamówienia dotyczącego opracowania 6 materiałów merytorycznych dla liderów i kadry SCWEW.

Poniżej przekazane są niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 17 lipca 2023 r. do godz. 9.00 na adres mailowy: izabella.kaczynska@ore.edu.pl. Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Izabella Kaczyńska pod numerem telefonu: (22) 57 08 334 w. 134