To jest post archiwalny z dnia: 18 sierpnia 2023, 17:13,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Dostawa 350 – nowych pakietów zestawów turniejowych w tym ośmiu modeli lub pakietu elementów umożliwiających ich skonstruowanie np. poprzez druk 3D

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 350 – nowych pakietów zestawów turniejowych w tym ośmiu modeli lub pakietu elementów umożliwiających ich skonstruowanie np. poprzez druk 3D, wraz z wszystkimi kosztami jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: załadunku, dostarczenia, rozładunku, gwarancji jakości na dostarczony towar, zakup niezbędnych komponentów do realizacji zamówienia w tym: klej służący do łączenia poszczególnych elementów modelu, osobne opakowania do każdego modelu. Dostawa zestawów do siedziby Zamawiającego odbędzie się zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Wyceny proszę przesyłać na adres e- mail wskazany poniżej:

Sekretariat ORE; e-mail: sekretariat@ore.edu.pl do dnia 22.08.2023 r. do godziny 23.59.