To jest post archiwalny z dnia: 18 sierpnia 2023, 17:01,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Dostawa 350 – nowych pakietów w tym dziewięciu modeli lub 9 zestawu klocków lub elementów umożliwiających ich skonstruowanie 9 modeli

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 350 – nowych pakietów w tym dziewięciu modeli lub 9 zestawu klocków lub elementów umożliwiających ich skonstruowanie 9 modeli wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: załadunku, dostarczenia, rozładunku, gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).

Dostawa zestawów do siedziby Zamawiającego odbędzie się zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Wyceny proszę przesyłać na adres e- mail wskazany poniżej:

Sekretariat ORE; e-mail: sekretariat@ore.edu.pl do dnia 22.08.2023 r. do godziny 23.59.