To jest post archiwalny z dnia: 14 grudnia 2020, 14:50,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.48.2020 Organizacja 3 konferencji ogólnopolskich w Warszawie

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.48.2020
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Usługa społeczna
Termin składania ofert: 2020-12-23 09:00:00

WA-ZUZP.2611.48.2020 Organizacja 3 konferencji ogólnopolskich w Warszawie

14.12.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu

14.12.2020 – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia

14.12.2020 – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Wzór umowy

14.12.2020 – Załączniki nr 3-7 do Ogłoszenia – wersja edytowalna

14.12.2020 – Załącznik nr 3a do Ogłoszenia – Formularz cenowy