Nauczyciele badacze do prowadzenia badań dotyczących opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na prowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez maksymalnie 12 nauczycieli-badaczy wśród maksymalnie 210 uczniów.

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na prowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez maksymalnie 12 nauczycieli-badaczy wśród maksymalnie 210 uczniów.

Wycenę należy przesłać, na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do dnia 5 marca 2021 r. W temacie wiadomości należy wpisać: „Nauczyciele-badacze –wycena”.

Szczegółowe informacje w załącznikach: