Opracowanie koncepcji, modyfikacja i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu koncepcji, modyfikacji i rozwoju narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu koncepcji, modyfikacji i rozwoju narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich.

Wycenę proszę przesłać na załączonym poniżej formularzu, na adres e-mail: natalia.fryzowicz@ore.edu.pl w terminie do 23 lutego 2021 r. W temacie wiadomości należy wpisać: „Szacowanie wartości zamówienia – opracowanie koncepcji modyfikacje i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich”.

Załączniki:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania wartości zamówienia