Przeprowadzenie szkoleń on-line oraz wsparcie w formie zdalnego doradztwa dla trenerów projektów wyłonionych w konkursie „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przeprowadzenia szkoleń on-line oraz przeprowadzenia wsparcia w formie zdalnego doradztwa dla trenerów projektów wyłonionych w konkursie „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” (dalej jako PDS), w zakresie przygotowania pracowników przedszkoli i szkół do prowadzenia oceny funkcjonalnej dzieci i uczniów w procedurze konsultacji szkolnych. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zdalnego łącznie dla grupy 20 trenerów. Planuje się zatrudnienie 1 lub 2 osób do wykonania niżej opisanych zadań (dalej jako Wykonawca).

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przeprowadzenia szkoleń on-line oraz przeprowadzenia wsparcia w formie zdalnego doradztwa dla trenerów projektów wyłonionych w konkursie „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” (dalej jako PDS), w zakresie przygotowania pracowników przedszkoli i szkół do prowadzenia oceny funkcjonalnej dzieci i uczniów w procedurze konsultacji szkolnych. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zdalnego łącznie dla grupy 20 trenerów. Planuje się zatrudnienie 1 lub 2 osób do wykonania niżej opisanych zadań (dalej jako Wykonawca).

Szacowanie należy przesłać do 23 lutego 2021 r. do godziny 12:00 na adres e-mail: natalia.fryzowicz@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Szacowanie – szkolenia PDS.

Załączniki:

  1. Szacowanie wartości zamówienia
  2. Formularz szacowania wartości zamówienia