Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 17.02.2021 r. do godz. 12.00 na adres mailowy: pdnibp@ore.edu.pl szacunkowej  kalkulacji kosztów według załączonego formularza (Załącznik nr 2: Formularz szacowania wartości zamówienia)

Więcej informacji w załącznikach: