Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania w ORE w Warszawie Zespołu ds. kontroli zarządczej

Materiały

Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu ds. kontroli zarządczej