Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 4 maja 2022r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania Komisji Konkursowej

Materiały

Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 4 maja 2022r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków grantowych w związku z realizacją projektu pn. “Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego”