Zarządzenie Nr 60/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 04 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 15/2023 Dyrektora ORE w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 60/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 04 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 15/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu ds. opracowania Systemu Ocen Pracowniczych dla pracowników będących i niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie