Zarządzenie Nr 59/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia symboli literowych komórek organizacyjnych w ORE

Materiały

Zarządzenie Nr 59/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia symboli literowych komórek organizacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, stosowanych do oznaczania dokumentacji jako cechy rozpoznawczej akt danej sprawy