Zarządzenie Nr 56/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w ORE w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 56/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie