Zarządzenie Nr 50/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2022 Dyrektora ORE w Warszawie

Zarządzenie Nr 50/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy