Zarządzenie Nr 5/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 69/2023

Materiały

Zarządzenie Nr 5/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 69/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 grudnia 2023 r. o zarządzeniu inwentaryzacji doraźnej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie