Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 15 marca 2022r w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw eksploatacji i rozwoju systemu elektr.

Materiały

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 15 marca 2022r w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw eksploatacji i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie