Zarządzenie Nr 43/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego

Materiały

Zarządzenie Nr 43/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania projektu nowego regulaminu organizacyjnego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie