Zarządzenie Nr 40/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 listopada 2022 w sprawie określenia zasad refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok

Materiały

Zarządzenie Nr 40/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 listopada 2022 w sprawie określenia zasad refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe