Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego ORE w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 11 stycznia 2024 r.

Regulamin organizacyjny ORE zatwierdzony przez MEN w dniu 11. stycznia 2024 r.

Schemat organizacyjny