Zarządzenie Nr 4/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2020

Materiały

Zarządzenie Nr 4/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2020 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Konkursowej oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków grantowych zgłoszonych w otwartym konkursie na granty w związku z realizacją projektu w trybie nadzwyczajnym ,,Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Załącznik 1