Zarządzenie Nr 39/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Zespołu do spraw naruszeń w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 39/2021 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw naruszeń w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie