Zarządzenie Nr 34/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2022 r. z dnia 30 września 2022 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 34/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2022 r. z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w ramach Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. realizacji projektu pozakonkursowego “Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.