Zarządzenie Nr 28/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 września 2022r w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników ORE w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 28/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 22 września 2022r w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie