Zarządzenie Nr 25/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego

Materiały

Zarządzenie Nr 25/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej