Zarządzenie Nr 23/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

Materiały

Zarządzenie Nr 23/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie