Zarządzenie Nr 21/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w ORE

Materiały

Zarządzenie Nr 21/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie