Zarządzenie Nr 18/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchylenia Decyzji Dyrektora ORE z 27 czerwca 2017 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 18/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchylenia Decyzji Dyrektora ORE z 27 czerwca 2017 r. w sprawie stawek za przygotowanie form szkoleniowych i publikacji