Zarządzenie nr 16/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Materiały

Zarządzenie nr 16/2024 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 21.05.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr 4/20218 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie