Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania w ORE w Warszawie Zespołu ds. opracowania Systemu Ocen

Materiały

Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie Zespołu ds. opracowania Systemu Ocen Pracowniczych dla pracowników będących i niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie