Zarządzenie Nr 15/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ORE E

Materiały

Zarządzenie Nr 15/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie