Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 7 czerwca 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Materiały

Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 7 czerwca 2022r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zespołu ds. opracowania zmian w Standardach organizacji form doskonalenia w Ośrodku Rozwoju Edukacji