Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania projektu nowego regulaminu

Materiały

Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania projektu nowego regulaminu pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie