Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Materiały

Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie